Strona główna > Znamiona, pieprzyki
Powrót na górę
 

Znamiona, pieprzyki

Category

About This Project

BADAJ ZNAMIONA!

 

PROMOCJA
Niepokoją Cię znamiona na skórze? Nie czekaj… Podaruj swojej skórze remanent po lecie.
W trosce o Państwa zdrowie rozpoczynamy akcję profilaktyczną Zdrowa skóra, w ramach której zapraszamy na badanie dermatoskopowe znamion prowadzone przez naszych doświadczonych lekarzy chirurgów.
Zadzwoń i umów się na badanie – bez skierowania.

 

 

ПОПРОБУЙТЕ ЗНАТЬ!

 

ПРОДВИЖЕНИЕ
Тебя беспокоят родинки на коже? Не жди… Подари своей коже чистоту после лета.
С заботой о Вашем здоровье начинаем акцию профилактическую Здоровая кожа, благодаря которой приглашаем на дерматоскоповое обследование родинок, которое выполняют наши опытные доктора хирурги.
Позвони и запишись на обследование – без направления.

 

EXAMINE MARKS!

 

DISCOUNT
Are you worried about skin marks? Do not wait… Treat your skin after the summer. Concerned about your health, we are launching the preventive initiative “Healthy Skin”within the framework of which we invite you to dermatoscopic examinations conducted by our experienced surgeons. Call and make an appointment – no referral needed.